2019-06-11

Rejestr petycji 2019 r.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j.  Dz. U. 2018 r. poz. 870)

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Podmiot rozpatrujący petycję

Przewidywany termin załatwienia petycji

Informacja

o sposobie załatwienia

petycji

1.

Szulc - Efekt Sp. z o.o. Warszawa

Treść petycji nr 1 - w załączeniu

Petycja w sprawie redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych

29.05.2019 r

Burmistrz Miasta Jasła

28.08.2019 r. Odpowiedź na petycję - pobierz

2.

Szulc - Efekt Sp. z o.o. Warszawa

Treść petycji nr 2 - w załączeniu Petycja w sprawie promowania rozwiązań ekologicznych w gminie i zmniejszania emisji wtórnej 07.06.2019 r Burmistrz Miasta Jasła 06.09.2019 r. Odpowiedź na petycję - pobierz
3.  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Treść petycji nr 3 w załączeniu Petycja w sprawie działalności sklepu monopoloego Al Capone przy ul. 3 maja 18a 11.07.2019 r. Burmistrz Miasta Jasła 10.10.2019 r. Odpowiedź na petycję - pobierz
4. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Treść petycji nr 4 w załączeniu Petycja przeciwko wycince drzew na ul. Jagiełły w Jaśle 25.07.2019 r. Burmistrz Miasta Jasła 24.10.2019 r.

Informacja BMJ z dn. 29.07.2019 r. + 3 załączniki - pobierz

Informacja BMJ z dn. 21.10.2019 r. + 3 załączniki - pobierz

5. CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Treść petycji nr 5 w załączeniu wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 22.08.2019 r.

Rada Miejska Jasła - przekazano według właściwości

Burmistrz Miasta Jasła

21.11.2019 r.

Odpowiedź na petycję - pobierz

 

6. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Warszawa Treść petycji nr 6 w załączeniu petycja w sprawie promowania obrotu bezgotówkowego w instytucjach samorządowych 15.10.2019 r. Burmistrz Miasta Jasła 14.01.2020 r. Odpowiedź na petycję - pobierz
7. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Treść petycji nr 7 w załączeniu petycja w sprawie zainstalowania ekranów dźwiękochłonnych w związku z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej W992 27.11.2019 r. Burmistrz Miasta Jasła 26.02.2020 r. Odpowiedź na petycję - pobierz
8. Renata Sutor Treść petycji nr 8 w załączeniu Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 28.11.2019 r. Rada Miejska Jasła 27.02.2020 r. Odpowiedź na petycję - pobierz
9. Renata Sutor Treść petycji nr 9 w załączeniu Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 06.12.2019 r. Rada Miejska Jasła 05.03.2020 r. Odpowiedź na petycję - pobierz

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się